Dưới đây là các điều khoản sử dụng của trang web. Quý khách vui lòng đọc kĩ.

Bitexco Power thực hiện các chính sách bảo mật liên quan đến bảo mật thông tin của bạn đối với trang web này như sau:

Thông tin bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, yêu cầu cung cấp thông tin, đăng đánh giá và ý kiến và thực hiện các tương tác khác trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và để đáp ứng các yêu cầu của bạn.

Thông tin được thu thập tự động

Theo quy định chung, không có thông tin cá nhân nào của bạn ngoài thông tin như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi, định vị người dùng, tên và đặc tính thiết bị truy cập được tự động thu thập từ trang web. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin tự động để phục vụ phân tích và hỗ trợ cho việc cải thiện trải nghiệm người dùng trang web của chúng tôi.

Thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi có thể bị thu thập thông qua cookie. Nếu bạn không muốn sử dụng cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn để không chấp nhận cookie.

Liên kết của bên thứ ba

Trên trang web của chúng tôi có đặt đường dẫn đến trang web của bên thứ ba. Các trang web của bên thứ ba có thể có chính sách bảo mật riêng và độc lập với trang web của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung và việc truy cập vào trang web được liên kết này.

Bitexco Power có thể sửa đổi và bổ sung chính sách này vào bất cứ lúc nào. Chính sách bảo mật được sửa đổi và bổ sung đó có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên trang web này.

Bằng việc truy cập vào trang web của chúng tôi hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại trang web, bạn đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ thông tin và nội dung khác nêu tại chính sách này.