Đến năm 2023, Bitexco Power sở hữu và góp vốn 25 dự án năng lượng

Tiên phong tham gia lĩnh vực thủy điện từ năm 2000, Bitexco hiện là doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực năng lượng với 25 nhà máy điện.

DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN

23

DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

02

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Sơ đồ kết nối các nhà máy điện Bitexco Power với hệ thống điện quốc gia

Bản đồ
Đường dây 500kV
Đường dây 220kV
Đường dây 110kV
Trạm biến áp 500kV
Trạm biến áp 220kV
Trạm biến áp 110kV
Nhà máy thuỷ điện
Nhà máy điện mặt trời
ban-do
duong-day-500
duong-day-220
duong-day-110
TBA-500
TBA220
tba-110
thuy-dien
dien-mat-troi
bg