Địa điểm
  • Địa điểm
  • Hà Nội
  • Thái Nguyên
  • Đăk Lăk
  • Hà Giang

Vị trí tuyển dụng

Phó Phòng Hành chính – Nhân sự

Địa điểm

Hà Nội

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

09/04/2024

Lượt xem

220

Vị trí tuyển dụng

Phó Phòng Pháp lý

Địa điểm

Hà Nội

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

16/03/2024

Lượt xem

144

Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Công nghệ thông tin (Phần mềm)

Địa điểm

Hà Nội

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

15/07/2023

Lượt xem

195

Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Quản lý sửa chữa và Vật tư

Địa điểm

Hà Nội

Số lượng

01

Hạn nộp hồ sơ

30/06/2023

Lượt xem

198

Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Ngân sách

Địa điểm

Hà Nội

Số lượng

1

Hạn nộp hồ sơ

16/07/2023

Lượt xem

371

Vị trí tuyển dụng

Trưởng ca vận hành

Địa điểm

Hà Giang

Số lượng

3

Hạn nộp hồ sơ

31/08/2023

Lượt xem

473

Cùng Bitexco Power kiến tạo tương lai

Tại Bitexco Power, chúng tôi chắc chắn sẽ cho bạn: Môi trường làm việc thân thiện; chế độ đãi ngộ tốt và toàn diện; sự ghi nhận; tạo điều kiện để sáng tạo, phát triển.

Cùng Bitexco Power kiến tạo tương lai