Dưới đây là các điều khoản sử dụng của trang web. Quý khách vui lòng đọc kĩ.

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty CP Năng lượng Bitexco (gọi tắt là “Bitexco Power”).

Bạn vui lòng đọc kĩ các điều khoản sử dụng dưới đây của trang web.

Với việc truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các văn bản, chính sách và hướng dẫn có liên quan.

1. Sử dụng thông tin và dữ liệu

Bitexco Power sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập hạn chế vào trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Trừ trường hợp có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bitexco Power đối với từng trường hợp cụ thể, bạn không được:

Tải xuống, sửa đổi hay bổ sung một phần hay toàn bộ trang web này;
Tái xuất bản, đăng tải lại, nhân bản, bán lại, sử dụng cho mục đích thương mại hay trưng bày công khai một phần hay toàn bộ trang web này; hoặc
Cố gắng thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của Bitexco Power.

Nếu nội dung này bị vi phạm, Bitexco Power có quyền ngừng cấp cho bạn quyền truy cập trang web này. Sau khi ngừng cấp quyền truy cập trang web, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống và đã sao chép cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

Việc truy cập và sử dụng của bạn không được hiểu hay hàm ý: (i) làm thay đổi các quyền của Bitexco Power hay bên thứ ba đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải tại trang web này; hoặc (ii) bạn được cấp giấy phép dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến thông tin, tài liệu của Bitexco Power hay bên thứ ba.

2. Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, thông tin, tài liệu, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng và các bản ghi âm thanh, hình ảnh đã được đăng tải trên web này (gọi tắt là “Nội dung”) là tài sản của Bitexco Power hoặc các bên cung cấp Nội dung (nếu có).

3. Thương hiệu

Tên các sản phẩm, dịch vụ, biểu tượng, nhãn hiệu và khẩu hiệu dù đã được đăng ký hay chưa được đăng ký bởi Bitexco Power đều không được phép sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, một phần hoặc toàn bộ, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bitexco Power.

Bạn có thể sử dụng công khai thương hiệu Bitexco Power với sự đồng ý trước bằng văn bản của Bitexco Power nhưng không được làm ảnh hưởng xấu đến thương hiệu và Bitexco Power và không được gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm hoặc dịch vụ của Bitexco Power và bất cứ bên nào.

4. Giới hạn trách nhiệm

Bitexco Power có quyền sửa đổi, thay thế hay gỡ bỏ một một phần hay toàn bộ nội dung, tính năng của trang web.

Các thông tin và tài liệu tại trang web được biên soạn phục vụ cho mục đích tham khảo nhưng không có bảo đảm, một cách minh bạch hay hàm ý, về bất cứ vấn đề nào đối bất cứ bên nào.

Bitexco Power, đối tác hay nhà cung cấp của Bitexco Power không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng web của Bitexco Power, hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được trang web của Bitexco Power, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin Nội dung nào trên trang web của Bitexco Power.

Điều khoản khước từ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virut máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp phá hoại, hoặc do truy cập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

5. Liên kết
a) Liên kết đến trang web này

Bạn được cấp một quyền truy cập phổ thông và hạn chế để tạo ra một liên kết siêu văn bản đến trang chủ của trang web này, việc cung cấp liên kết này phải bảo đảm không ảnh hưởng xấu đến Bitexco Power và các sản phẩm, dịch vụ của Bitexco Power. Bạn không được phép sử dụng bất cứ logo, hình ảnh đồ họa độc quyền hay nhãn hiệu của Bitexco Power để liên kết đến các trang web khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Bitexco Power. Quyền truy cập hạn chế này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

b) Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể cung cấp đường dẫn vào các trang web khác trên Internet. Bitexco Power không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ những trang liên kết này. Việc truy cập và sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào cần tuân thủ theo quy định của trang web đó và do người dùng tự chịu trách nhiệm.

6. Thông cáo báo chí và các bài trình bày

Thông tin trong thông cáo báo chí và bài viết của Bitexco Power chỉ được coi là chính xác hoặc có hiệu lực trong thời điểm phát hành các thông cáo báo chí và các bài thuyết trình. Bitexco Power không có ý định cập nhật và đặc biệt từ chối bất cứ trách nhiệm nào phải cập nhật thông tin trong thông cáo báo chí và các bài viết của mình. Trong phạm vi bất kỳ thông tin nào mang tính định hướng tương lai, nó sẽ được thiết kế để phù hợp với các phát ngôn mang tính định hướng và đương nhiên hàm chứa rủi ro.

7. Sửa đổi và chấm dứt

Bitexco Power có quyền sửa đổi, nội dung của trang web này vào bất cứ thời điểm nào và không cần báo trước. Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực khi được cập nhật trên website.

Bitexco Power bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ Nội dung của website này, tạm thời hay vĩnh viễn, có hoặc không cần thông báo trước và không bắt buộc hỗ trợ hay cập nhật website. Bitexco Power không phải chịu trách nhiệm với người dùng hay bên thứ ba trong trường hợp Bitexco Power quyết định sửa đổi, ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ hay không cập nhật nội dung website

8. Điều khoản chung

Nếu bất kỳ mục nào trong các điều khoản sử dụng vô hiệu thì các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực và có giá trị thực thi.