Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là những người phát huy được đầy đủ các giá trị cốt lõi của Bitexco Power, thể hiện tâm huyết, bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

person

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Quang Hội
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Vũ Quang Sáng
Ông Vũ Quang Sáng
Ông Vũ Đức Thuấn
Ông Vũ Đức Thuấn
Ông Đinh Đăng Khoa
Ông Đinh Đăng Khoa
Ông Kunio Kataoka
Ông Kunio Kataoka