Khóa đào tạo 5S tại các nhà máy điện từ Huế trở vào Nam
Nhà máy thủy điện Đak Mi 4
Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà 2023
Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà 2023

Bộ ảnh giới thiệu nhà máy điện mặt trời Nhị Hà 2023

11/04/2023
Khánh thành dự án thuỷ điện Nho Quế 2
Khánh thành dự án thuỷ điện Nho Quế 2

Năm 2021 là năm chứng kiến dấu mốc quan trọng của Công ty CP Thủy điện Đak Mi thuộc Công ty Năng lượng Bitexco (Bitexco Power) khi đơn ...

13/03/2023
Thư viện hình ảnh 1
Thư viện hình ảnh 1

Thư viện hình ảnh 1

13/03/2023
Thư viện hình ảnh 1
Thư viện hình ảnh 1

Thư viện hình ảnh 1

13/03/2023