Tổng quan

Công ty CP Thuỷ điện Đak Mi (Đak Mi JSC) được thành lập ngày 10/8/2011, hiện đang quản lý vận hành cụm 3 dự án nhà máy thuỷ điện Đak Mi 4 gồm: Đak Mi 4A, Đak Mi 4B và Đak Mi 4C với tổng công suất 208MW, lớn nhất trong hệ thống các nhà máy thuỷ điện của Tập đoàn Bitexco. 

Phát triển thành doanh nghiệp ESG
Phát triển thành doanh nghiệp ESG

Ban lãnh đạo công ty định hướng Đak Mi JSC trở thành doanh nghiệp ESG (Environment – Môi trường, Social – Xã hội và Governance – Quản trị doanh nghiệp) - chìa khóa phát triển bền vững. Chiến lược ESG sẽ giúp Đak Mi JSC tăng cường hiệu quả hoạt động, độ cạnh tranh; giảm rủi ro...

Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội
Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội

Không chỉ là lá cờ đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Bitexco Power và doanh nghiệp tiêu biểu tại địa phương, Đak Mi JSC luôn chú trọng cho các công tác xã hội và chia sẻ với cộng đồng như hỗ trợ người dân vùng khó khăn, ảnh hưởng bão lũ, phòng chống dịch Covid-19...

Tỏa sáng trên đất Quảng anh hùng
Tỏa sáng trên đất Quảng anh hùng

Với những nỗ lực không ngừng, Đak Mi JSC đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu, được Bitexco Power liên tục công nhận danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ”.

Giới thiệu

Mặc dù những năm đầu hoạt động gặp không ít khó khăn nhưng chúng tôi không ngừng nỗ lực vươn lên và gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Đak Mi JSC đã sản xuất và cung cấp năng lượng điện thương phẩm an toàn cho đất nước, kiên định với mục tiêu phát điện ổn định hiệu quả và phát triển bền vững.

Chỉ tính riêng 10 năm đầu xây dựng và phát triển, Đak Mi JSC đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 7,4 tỷ kWh điện thương phẩm với 220.000 giờ vận hành. Các tổ máy đảm bảo ổn định, an toàn. Doanh thu của công ty đạt 8.300 tỷ đồng, đóng góp ngân sách Nhà nước 1.500 tỷ đồng và mang lại lợi nhuận sau thuế gần 900 tỷ đồng. 

Để chủ động vượt qua thách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đak Mi JSC đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, đảm bảo các tổ máy và công trình vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Điển hình là việc tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ bằng chính nguồn lực nội tại, thực hiện các giải pháp kỹ thuật giải quyết kịp thời các sự cố/nguy cơ sự cố phát sinh, sử dụng tối ưu lượng nước về hồ trước mùa lũ tạo dung tích phòng lũ lớn nhất.

Quá trình vận hành hồ chứa cụm 3 nhà máy thủy điện Đak Mi 4 góp phần quan trọng trong điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa, ổn định nguồn nước phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp trong mùa cạn.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua, chúng tôi kiên định với mục tiêu kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững, đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và hỗ trợ công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Tổng số cán bộ, công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty là 110 người. Chi bộ Đảng có 13 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt, đã phối hợp cùng với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động và thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng.

Chúng tôi thường xuyên cải tạo môi trường lao động, đảm bảo an toàn sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Tổng số cán bộ, công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty là 110 người. Chi bộ Đảng có 13 đảng viên. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt, đã phối hợp cùng với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động và thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng.

Chúng tôi thường xuyên cải tạo môi trường lao động, đảm bảo an toàn sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

Tập thể cán bộ, nhân viên Đak Mi JSC luôn bền chí, đồng lòng, phấn đấu không ngừng nghỉ và đạt được những thành tựu to lớn. Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự quan tâm, chỉ đạo đầy tâm huyết, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên để có được Đak Mi JSC lớn mạnh như ngày hôm nay.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, nhân sự hành động và nhân sự có văn hoá, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý, quản trị thống nhất từ Bitexco Power đến Đak Mi JSC và trong nội bộ Đak Mi JSC; duy trì chất lượng tài sản tốt nhất, đảm bảo các nhà máy vận hành ổn định, an toàn và tin cậy. Chúng tôi thực hiện kế hoạch đa dạng hoá nguồn doanh thu, gia tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động từ các hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi thế. 

Bằng khẩu hiệu hành động “Trân trọng quá khứ – Kiến tạo tương lai”, trong chặng đường tiếp theo, tập thể Đak Mi JSC không ngừng hướng tới những giá trị cao đẹp, xứng đáng là thành viên ưu tú của Bitexco Power. Định hướng của Đak Mi JSC trong thời gian tới là: Kiên định với mục tiêu phát triển nhân văn và bền vững; khẳng định vị trí doanh nghiệp hàng đầu trong hệ thống các công ty thành viên của Bitexco Power.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ