Dự án đang phát triển

Chúng tôi ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, bảo đảm các tiêu chí kinh tế - kỹ thuật và vận hành, phù hợp với Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Loại hình
 • Loại hình
 • Lưu trữ năng lượng
 • Năng lượng khác
 • LNG
 • Hydrogen
 • Điện gió
 • Điện mặt trời
 • Thủy điện
Khu vực
 • Khu vực
 • Toàn Quốc
 • Miền Bắc
 • Miền Trung
 • Miền Nam
Công ty
 • Công ty
 • Công ty CP Thủy điện Nậm Mức
 • Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Nho Quế
 • Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5
 • Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên
 • Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Tô Na
 • Công ty CP Thủy điện Bình Điền
 • Công ty CP Thủy điện Đak Mi
 • Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa
 • Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3
 • Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận
 • Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1
 • Công ty CP Thủy điện Sông Lô 4
 • Công ty CP Thủy điện Bitexco - Tả Trạch
 • Công ty CP Thủy điện Long Tạo Điện Biên
 • Công ty CP Thủy điện Văn Chấn

Không có dự án