Tổng quan

Bitexco Power luôn chủ động nắm bắt các cơ hội, đầu tư chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện cấu trúc để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Công ty

Năng lực
Năng lực

Đôi ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hơn 20 năm trong ngành năng lượng, quản lý vận hành trên 20 nhà máy điện, có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng công trình, thiết bị nhà máy điện.

Năng lực
Năng lực

Đôi ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hơn 20 năm trong ngành năng lượng, quản lý vận hành trên 20 nhà máy điện, có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng công trình, thiết bị nhà máy điện.

Năng lực
Năng lực

Đôi ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hơn 20 năm trong ngành năng lượng, quản lý vận hành trên 20 nhà máy điện, có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng công trình, thiết bị nhà máy điện.

Các gói dịch vụ của chúng tôi

Hoạt động về Dịch vụ điện của Bitexco Power hiện nay gồm 3 lĩnh vực: Sửa chữa, bảo dưỡng; Thí nghiệm kiểm định; Quản lý vận hành

Sửa chữa, bảo dưỡng
Sửa chữa, bảo dưỡng
  • Bitexco Power cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, xử lý, khắc phục sự cố đột xuất, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện. Dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị nhà máy điện, sửa chữa kịp thời các hư hỏng đột xuất và xử lý sự cố hệ thống của Bitexco Power cam kết giúp thiết bị hoạt động an toàn, hiệu quả.
Sửa chữa, bảo dưỡng
Sửa chữa, bảo dưỡng
  • Bitexco Power cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, xử lý, khắc phục sự cố đột xuất, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện. Dịch vụ bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị nhà máy điện, sửa chữa kịp thời các hư hỏng đột xuất và xử lý sự cố hệ thống của Bitexco Power cam kết giúp thiết bị hoạt động an toàn, hiệu quả.

Giá trị đem lại cho khách hàng

Giá trị đem lại cho khách hàng

 Giá trị đem lại cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ