Công ty: Công ty CP Năng lượng Bitexco (Bitexco Power)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2023

Số lượng: 1

Nghề nghiệp: Công nghệ thông tin

Kỹ năng: Tư duy khoa học, logic, khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Mô tả công việc

– Cập nhật các xu hướng và ứng dụng công nghệ tối ưu hóa hệ thống.
– Cập nhật, xây dựng chức năng Website, duy trì và nâng cao các giải pháp web của công ty, vận hành website công ty.
– Làm việc với các nhà cung cấp để xây dựng & triển khai các giải pháp mới cho website.
– Xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm cho công ty.
– Phối hợp giữa các nhóm, đối tác để nghiên cứu, thiết kế, lập trình tính năng theo từng yêu cầu, từng thời điểm
– Phối hợp với các phòng/ban, các đối tác để nghiên cứu, thiết kế, lập trình các tính năng theo yêu cầu dự án và các nghiệp vụ….
– Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để tối ưu các hệ thộng và quy trình nghiệp vụ.
– Tương tác với các hệ thống đang có để kết nối data và đồng bộ dữ liệu.
– Tối ưu code để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống.
– Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn:

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin.
2. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình .NET, Python, plashform diango, JavaScript, C/C++, Java, PHP, Swift, C# (C-Sharp), ASP, MVC, Entity Framework…
3. Công cụ phát triển: Vscode (hoặc Visual Studio)
4. Biết cách tổ chức dữ liệu máy tính: Arraylist, Stack, Queue, Tree,…
5. Nắm được các kiến thức cơ bản về HTML/CSS
6. Thành thạo thiết kế cơ sở dữ liệu trên MS SQL Server, MySQL hoặc một hệ quản trị CSDL tương tự.
7. Sử dụng thành thạo các HĐH máy chủ: Windows, Linux
8. Hiểu biết về mạng LAN/WAN/Internet và bảo mật

Kinh nghiệm:

1. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
2. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn lớn.
3. Ưu tiên đã từng triển khai các hệ thống quản lý vận hành nhà máy điện.

Kỹ năng/ khả năng:

1. Tư duy khoa học, logic.
2. Khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt;
3. Khả năng xây dựng, duy trì các mối quan hệ tốt với bên liên quan;
Tính cách / Phẩm chất 1. Trung thực, tác phong chuyên nghiệp;
2. Tinh thần hoạt động đội, nhóm;
3. Bình tĩnh và chín chắn trong việc giải quyết công việc và xử lý tình huống;
4. Có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.