Công ty: Công ty CP Năng lượng Bitexco

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Chuyên viên

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2023

Số lượng: 01

Nghề nghiệp: Quản lý sửa chữa và Vật tư

Kỹ năng: Đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật; Tính toán; Giao tiếp; Làm việc nhóm; Xây dựng, duy trì các mối quan hệ; thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm Autocad, Office, SAP, các phần mềm bổ trợ khác.

Mô tả công việc

Quản lý công tác sửa chữa

 • Hướng dẫn, thẩm định công tác lập và thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy trong hệ thống;
 • Điều phối nhân lực giữa các Công ty và tìm kiếm các Đơn vị dịch vụ có năng lực để tối ưu công tác bảo dưỡng, sửa chữa;
 • Tham gia hỗ trợ công tác sửa chữa tại các nhà máy;
 • Tham gia đánh giá tìm kiếm nguyên nhân, hỗ trợ xử lý sự cố đột xuất tại các nhà máy;
 • Tham mưu cho cấp Lãnh đạo trong công tác hoạch định kế hoạch sửa chữa, thực hiện công tác sửa chữa hiệu quả;
 • Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình sửa chữa, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu công tác sửa chữa, đáp ứng yêu cầu sửa chữa hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Quản lý vật tư, tài sản, danh mục đầu tư

 • Thực hiện tạo mã, kiểm soát công tác xuất nhập tồn vật tư, thiết bị tồn kho các nhà máy;
 • Thực hiện phương án điều chuyển vật tư thiết bị giữa các nhà máy trong hệ thống, phục vụ sửa chữa và xử lý sự cố đột xuất;
 • Kiểm soát công tác mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ hàng hoá các nhà máy;
 • Thẩm định kế hoạch và kiểm soát thực hiện chi phí ngân sách năm trong công tác mua sắm vật tư, kế hoạch mua sắm dịch vụ hàng hóa liên quan trực tiếp tại nhà máy điện;
 • Thẩm định, kiểm soát chi phí mua sắm vật tư, chi phí dịch vụ hàng hóa và các chi phí khác theo kế hoạch Tháng/Quý/Năm;
 • Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý rủi ro, báo cáo tình hình tồn kho vật tư, đề xuất các giải pháp, chiến lược quản lý vật tư hiệu quả tại các vật tư tại nhà máy;
 • Tìm kiếm báo giá vât tư, dịch vụ thí nghiệm tối ưu và chất lượng tốt;
 • Thực hiện việc theo dõi, đánh giá công tác mua sắm và việc sử dụng vật tư thiết bị của các CTTV trên phần mềm quản lý SAP;
 • Tham mưu cho cấp trên trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động của công ty.
 • Lập các kế hoạch về vật tư, cung ứng, điều phối vật tư theo từng dự án;
 • Tổ chức thương thảo, soạn thảo hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng;

Xây dựng và thực hiện quy trình

 • Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn… theo chuyên môn nhằm áp dụng hiệu quả tại Bitexco Power, chuyên nghiệp, tối ưu công tác vận hành.
 • Kiểm tra giám sát thực hiện các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn đã được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, áp dụng triệt để, nghiêm túc.

Nâng cao hiệu quả sửa chữa

 • Tham gia nghiên cứu áp dụng và đề xuất tới cấp thấp quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành, sửa chữa tại các nhà máy, tối ưu chi phí, tiết giảm nhân lực, nâng cao chất lượng kỹ thuật, rút ngắn thời gian sửa chữa.

Đào tạo

 • Phối hợp với Phòng IT để đào tạo hướng dẫn tạo mã nhà máy mới sát nhập.

Quan hệ đối tác, nhà đầu tư

 • Tìm kiếm đối tác, lên kế hoạch khai thác và hợp tác;
 •  Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa công ty và đối tác (đối tác đầu tư và các nhà thầu, đơn vị sửa chữa, chuyên gia sửa chữa….);
 •  Quản lý tình trạng hợp tác và vận hành giữa công ty và các đối tác cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác giữa hai bên.

Các công việc khác

 • Phối hợp với các Phòng/Ban của công ty và Các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty và Lãnh đạo Ban QLVH&KD.
Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Hệ thống điện, kỹ thuật điện-điện tử, tự động hóa và các chuyên ngành có liên quan khác;
 • Có chứng chỉ về giải pháp điều khiển tự động hóa, chứng chỉ sửa chữa điện tử, chứng chỉ lập trình PLC, chứng chỉ kiểm toán năng lượng; (là một lợi thế)
 • Sử dụng được các kỹ năng Tiếng Anh;
 • Nắm vững kiến thức chuyên môn nhà máy điện, hệ thống điện, tự động hóa, kỹ thuật điện, có khả năng tìm hiểu pháp lý các lĩnh vực khác.

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Tập đoàn lớn trong ngành điện như EVN, các nhà máy điện lớn;

Kỹ năng/ khả năng.

 • Khả năng đọc bản vẽ và thông số kỹ thuật thuộc lĩnh vực làm việc;
 • Tư duy khoa học, logic về kỹ thuật;
 • Kỹ năng tính toán chính xác và nhanh chóng;
 • Khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm tốt;
 • Khả năng xây dựng, duy trì các mối quan hệ tốt với bên liên quan;
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm Autocad, Office, SAP các phần mềm bổ trợ khác.

Tính cách / Phẩm chất

 • Trung thực, tác phong chuyên nghiệp;
 • Tinh thần hoạt động đội, nhóm;
 • Bình tĩnh và chín chắn trong việc giải quyết công việc và xử lý tình huống;
 • Có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.