Công ty: Công ty CP Năng lượng Bitexco (Bitexco Power)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Phó Phòng

Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2024

Số lượng: 1

Nghề nghiệp: Hành chính - Nhân sự

Kỹ năng: Làm việc nhóm, điều phối, giao tiếp, phân tích tổng hợp

Mô tả công việc

Quản lý, tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia giải quyết các công việc và nhiệm vụ sau:

 1. Quản trị chiến lược, kế hoạch và điều hành
  • Xây dựng nội dung chiến lược nhân sự
  • Lập kế hoạch hoạt động, điều hành hoạt động Phòng Hành chính – Nhân sự
 2. Quản lý nhân sự Tổng Công ty và các công ty thành viên.
  • Xây dựng các chính sách nhân sự toàn Tổng Công ty và công ty thành viên.
  • Thiết kế và phát triển cơ cấu tổ chức (cơ cấu, mô tả công việc) vị trí, phòng ban.
  • Tuyển dụng nhân sự.
  • Đào tạo nội bộ Phòng/ngành dọc đối với công ty thành viên.
  • Quản lý đào tạo và phát triển nhân sự của Phòng và Tổng Công ty.
  • Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của Phòng (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi).
  • Quản lý chính sách tiền lương và chế độ chính sách người lao động khác của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.
  • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân sự Phòng.
  • Tư vấn cho các đơn vị thành viên về quan hệ lao động.
  • Các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 3. Phát triển và quản lý quy trình nghiệp vụ đảm bảo chất lượng.
  • Thiết kế chính sách và hệ thống quy trình nghiệp vụ mảng Nhân sự.
  • Giám sát tuân thủ, đánh giá và cải tiến quy trình mảng Nhân sự.
 4. Các quyền và nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc giao.
Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn: 

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Nhân sự, Quản trị, Luật;
2. Yêu cầu khả năng Tiếng Anh tốt
3. Kiến thức chuyên môn về nhân sự, tiền lương, phúc lợi
4. Kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý Nhân sự ở các Tập đoàn, công ty lớn.

Kỹ năng/ khả năng:

1. Giao tiếp thuyết phục/Giải quyết vấn đề và ra quyết định/ Phân tích tổng hợp.
2. Làm việc nhóm /Điều phối.
3. Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, phần mềm chuyên ngành/ sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Tính cách/Phẩm chất:

1. Trung thực, tự tin, nhạy bén, cẩn thận.
2. Có tinh thần trách nhiệm.
3. Chủ động, sáng tạo.
4. Bình tĩnh, chín chắn trong việc giải quyết công việc và xử lý tình huống.