Công ty: Công ty CP Năng lượng Bitexco (Bitexco Power)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Phó Phòng

Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2024

Số lượng: 1

Nghề nghiệp: Pháp lý

Kỹ năng: Phân tích và đánh giá chuyên sâu, viết văn bản, hợp đồng bằng tiếng Việt, tiếng Anh

Mô tả công việc

Quản lý, tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia giải quyết các công việc và nhiệm vụ sau:
1. Tham gia về mặt pháp lý trong quá trình M&A các dự án của công ty
2. Tham mưu, tư vấn pháp luật cho Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty  và các công ty thành viên.
2.1. Tư vấn pháp luật về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Dự báo những rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phương án xử lý trình Ban Tổng Giám đốc.
2.2. Tư vấn pháp luật về các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của các công ty thành viên.
2.3. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập mới, thay đổi đăng ký kinh doanh, các giấy phép và các vấn đề pháp lý khác.
2.4. Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc công ty về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các văn bản định chế.
2.5. Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định hành chính hoặc văn bản hành chính liên quan đến hoạt động đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của theo qui định của pháp luật.
3. Soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp lý.
3.1. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban liên quan trong việc lập, xây dựng các văn bản nội bộ mang tính quy phạm như điều lệ, nội quy, quy chế, quy trình (“văn bản định chế”) làm đầu mối phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế các văn bản định chế này.
3.2. Chủ trì, tham gia hoặc thẩm định dự thảo văn bản định chế của công ty thành viên, công ty liên kết do Ban Tổng Giám đốc công ty giao.
4. Triển khai thực hiện, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hướng dẫn, giải thích thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và công ty thành viên.
5. Tiếp nhận các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu cần có ý kiến của Pháp lý; trực tiếp thực hiện việc thẩm định, chỉnh sửa hoặc phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra việc thực hiện; Soạn thảo, thẩm định, đàm phán và sửa đổi, chấm dứt các hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự… theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
6. Tham gia về mặt pháp lý trong hoạt động đấu thầu.
7. Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện về các thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư, dự án xây dựng và các dự án khác.
8. Tham gia giải quyết tranh chấp theo ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc để bảo vệ quyền và lợi ích của Tổng Công ty hoặc công ty thành viên trước đối tác, trọng tài, tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
9. Tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ với các cơ quan, cá nhân có liên hệ mật thiết với nhiệm vụ của phòng.
10. Các quyền và nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc giao.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn:

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Luật;
2. Có chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ Tư pháp cấp.
3. Yêu cầu khả năng tiếng Anh tốt, có thể soạn thảo hợp đồng, tài liệu bằng tiếng Anh.
4. Kiến thức chuyên môn pháp lý toàn diện, có kiến thức trong các lĩnh vực khác.

Kinh nghiệm:

1. Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật hoặc pháp chế doanh nghiệp.
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý.
3. Kinh nghiệm tham gia M&A các dự án.

Kỹ năng/ khả năng:

1. Có kỹ năng phân tích và đánh giá chuyên sâu, tập hợp và xử lý các thông tin liên quan nhanh, chính xác.
2. Kỹ năng viết văn bản, hợp đồng bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
3. Kỹ năng đàm phán, thương thuyết, thuyết trình tốt.
4. Khả năng xây dựng, duy trì các mối quan hệ tốt, đặc biệt là với các cơ quan Nhà nước có liên quan.
5. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.