Thông tin cổ đông

Tập đoàn năng lượng Chubu (Nhật Bản)

Chubu Electric Power – tập đoàn năng lượng hàng đầu tại đất nước mặt trời mọc là cổ đông sở hữu 20% cổ phần của Bitexco Power. Đây là khoản đầu tư đầu tiên vào một công ty năng lượng tái tạo tại Việt Nam của tập đoàn này.

Báo cáo tài chính

Không tìm thấy kết quả

Báo cáo thường nên

Tài liệu cổ đông