Apple hỗ trợ dự án điện mặt trời tại Việt Nam
,
Apple hỗ trợ dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Apple cho biết đang thúc đẩy mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, cũng như hỗ trợ 10 dự án năng lượng tái tạo, trong đó có ở Việt Nam.

30/10/2021