Hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Bá Thước 1
,
Hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Bá Thước 1

Vào lúc 8h30 sáng ngày 25/8, tổ máy số 4 – tổ máy cuối cùng của Nhà máy thủy điện Bá Thước 1 đã chính thức phát điện và hòa điện vào ...

26/08/2017
Nhà máy thuỷ điện Bá Thước 1 chuẩn bị phát điện tổ máy số 1
,
Nhà máy thuỷ điện Bá Thước 1 chuẩn bị phát điện tổ máy số 1

Sau thời gian tích cực thi công, đến nay, công trình Nhà máy thuỷ điện Bá Thước 1 đã hoàn thành được trên 90% khối lượng thi công, ...

06/11/2016