Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ quản lý  
,
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ quản lý  

Ghi nhận những đóng góp, nỗ lực trong quá trình công tác, Ban lãnh đạo Bitexco Power đã quyết định bổ nhiệm 5 cán bộ quản lý các phòng, ban.

04/03/2024