Thủy điện Đak Mi 4, Sông Lô 4 đào tạo kỹ thuật vận hành thiết bị nâng
, ,
Thủy điện Đak Mi 4, Sông Lô 4 đào tạo kỹ thuật vận hành thiết bị nâng

Khóa đào tạo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về kỹ thuật vận hành thiết bị nâng, móc cáp và ...

29/03/2024