Thủy điện Sông Lô 4 chung tay cải tạo di tích đền Ngòi Vạt
, ,
Thủy điện Sông Lô 4 chung tay cải tạo di tích đền Ngòi Vạt

Công ty CP Thủy điện Sông Lô 4 vừa đóng góp kinh phí chung tay cùng chính quyền và nhân dân xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) cải ...

05/05/2024