UBND tỉnh Hà Giang tặng bằng khen cho thủy điện Sông Lô 4
,
UBND tỉnh Hà Giang tặng bằng khen cho thủy điện Sông Lô 4

Với đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong năm 2022, Công ty CP Thủy điện Sông Lô 4 đã nhận ...

11/10/2023
Ra mắt mô hình “Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự và tài sản tại thủy điện Nho Quế 1”
, ,
Ra mắt mô hình “Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự và tài sản tại thủy điện Nho Quế 1”

Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã thành lập tổ tự quản gồm 12 thành viên có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, ...

08/08/2023