Trung Quốc ‘in 3D’ đập thủy điện cao 180m trên sông Hoàng Hà
, ,
Trung Quốc ‘in 3D’ đập thủy điện cao 180m trên sông Hoàng Hà

Trung Quốc đang sử dụng AI và công nghệ tương tự in 3D để biến một dự án thủy điện trên cao nguyên Thanh Tạng từ bản vẽ thành thực tế ...

08/05/2022