Kỷ nguyên terawatt điện mặt trời đã đến?
,
Kỷ nguyên terawatt điện mặt trời đã đến?

Kỷ nguyên terawatt đã đến khi ngành công nghiệp điện mặt trời (PV) toàn cầu bùng nổ (cả về sản xuất, lẫn xuất, nhập khẩu). Nhưng do ...

28/09/2023