Mua bán điện trực tiếp – Kinh nghiệm quốc tế, đề xuất cho trường hợp Việt Nam
, ,
Mua bán điện trực tiếp – Kinh nghiệm quốc tế, đề xuất cho trường hợp Việt Nam

Theo ước tính của IEA: Lượng điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn thế giới đạt khoảng 240-340 tỷ kWh (lớn hơn điện năng ...

05/05/2024