Tận dụng nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa khí LNG – Nghiên cứu của chuyên gia Việt Nam
, ,
Tận dụng nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa khí LNG – Nghiên cứu của chuyên gia Việt Nam

Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030 cả nước sẽ có khoảng 24 GW năng lượng điện từ nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Để đáp ...

05/05/2024