Những hình ảnh tăng gia sản xuất ở nhà máy thủy điện Văn Chấn   
, , ,
Những hình ảnh tăng gia sản xuất ở nhà máy thủy điện Văn Chấn  

Các cán bộ, công nhân viên tại nhà máy thủy điện Văn Chấn tận dụng những khoảng trống trong khuôn viên nhà máy, nhà ở để tăng gia sản ...

28/05/2024