Thủy điện Nho Quế 2 ứng dụng công nghệ trong thi tuyển Trưởng kíp vận hành
, ,
Thủy điện Nho Quế 2 ứng dụng công nghệ trong thi tuyển Trưởng kíp vận hành

Dựa vào sức mạnh của công nghệ, Hội đồng thi tuyển của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Nho Quế 2 (đơn vị chủ quản nhà máy thủy ...

14/06/2024