Đưa trung tâm dữ liệu lên không gian để tiết kiệm điện
, ,
Đưa trung tâm dữ liệu lên không gian để tiết kiệm điện

Nhu cầu trung tâm dữ liệu phục vụ AI tăng mạnh thúc đẩy Liên minh châu Âu EU nghiên cứu phương án lưu trữ trên không gian để giảm tiêu ...

02/07/2024