Tổng quan

Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá, duy trì, cải tiến 5S dành cho các nhà máy thủy điện của Bitexco Power từ Thanh Hóa trở ra Bắc sẽ tổ chức tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức (huyện Mường Chà, Điện Biên) từ ngày 26 – 29/9/2023.

Chương trình này dành cho học viên đến từ các nhà máy thủy điện: Nậm Mức, Long Tạo, Sông Lô 4, Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3, Văn Chấn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp toàn bộ cán bộ, công nhân viên tại Bitexco Power và các công ty thành viên thấu hiểu 5S và tự hào về chỗ làm việc của mình, mọi đồ vật đều được nhận diện và có chỗ để riêng, không để xảy ra các tai nạn lao động trong quá trình thực hiện công việc

Giảng viên
 Trần Sỹ Quân

Trần Sỹ Quân

Chuyên gia 5S

Viện Năng suất Việt Nam

 Nguyễn Huy Đoàn

Nguyễn Huy Đoàn

Chuyên gia 5S

Viện Năng suất Việt Nam

Bình luận

(Bạn)

Gửi