Tổng quan

Ngày 10 – 11/10/2023 tới, Công ty CP Thủy điện Bình Điền sẽ phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn lao động – Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế tổ chức huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

Nội dung chương trình đào tạo tập trung làm rõ việc nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ngô Hán Thành, các học viên cùng tìm hiểu về những nguyên nhân gây tai nạn lao động, phân loại mối nguy, các yêu tố gây hại, bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, một số biện pháp kỹ thuật an toàn cơ bản…

Chương trình
Ngày 10/10/2023
08:00 - 09:30 Khai mạc - Chuyên đề 1: Tại sao phải nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro?
09:45 - 11:30 Một số khái niệm cơ bản
13:30 - 15:00 Nhận thức về mối nguy
15:15 - 17:30 Nhận diện mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro
Ngày 11/10/2023
08:00 - 11:30 Một số biện pháp kỹ thuật an toàn cơ bản
13:00 - 17:00 Thực hành - Bế mạc
Giảng viên
 Ngô Hán Thành

Ngô Hán Thành

Chuyên gia

Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

Bình luận

(Bạn)

Gửi