Tin nổi bật
Bút ký sông Đà: “Cuối hồ”
,
Bút ký sông Đà: “Cuối hồ”

“Cuối hồ” không phải là nơi kết thúc, mà lại là khởi đầu cho một dự án thủy điện mới. Hạnh phúc của những người xây dựng thủy điện là vậy.

22/06/2015
Tin mới nhất