Tổng quan

  • Công ty: Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5
  • Loại hình: Điện mặt trời
  • Thời điểm COD: 2020
  • Tình trạng: Dự án đang vận hành
  • Công suất lắp máy: 50MWp
  • Sản lượng thiết kế: 80 triệu kWh/năm
  • Liên hệ: +84 393 500 568

Giới thiệu

image

Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5 thuộc Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 có diện tích khoảng 60ha với 8 trạm MVPS hòa lưới phát điện thương mại vào tháng 12/2020. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.042 tỷ đồng. Sản lượng điện hàng năm phát lên lưới điện quốc gia đạt gần 77 triệu kWh, doanh thu hàng năm ước tính khoảng 127 tỷ đồng.
Ngày 18/3/2022, Tập đoàn Hưng Hải đã chính thức chuyển giao Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5 sang Tập đoàn Bitexco nắm giữ.
Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5 nằm trong vùng nhiều nắng, có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời cho sản xuất điện cũng như cho nhu cầu sinh hoạt. Theo thống kê, tổng số giờ nắng trong năm khoảng 2500 giờ, số giờ nắng bình quân trong ngày khoảng 6 giờ. Lượng bức xạ tổng cộng hàng năm là khoảng 1.900 kWh/m2, trung bình ngày là hơn 5kWh/m2.

image

Thời gian có nắng để sản xuất điện hầu như có quanh năm, số ngày nắng và tổng lượng bức xạ nhiệt mặt trời đều cao hơn mức trung bình của khu vực. Ngoài ra điều kiện thời tiết thuận lợi do ít chịu ảnh hưởng của gió bão nên khá lý tưởng cho việc xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời.
Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng và tránh tình trạng thiếu hụt điện vào mùa khô, hệ thống điện phải tăng cường công suất nguồn và lưới để phục vụ nhu cầu phụ tải trong những năm tới của tỉnh Bình Phước cũng như các khu vực lân cận.
Với ưu điểm sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện năng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, việc đầu tư công trình nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5 là cần thiết và phù hợp với xu thế hiện nay, góp phần ổn định hệ thống điện và an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn sắp tới.

Dự án khác

Nho Quế 2
Đăk Srông 3B
Lộc Ninh 5
Đăk Srông 3A
Nậm Mức
Văn Chấn