Thuỷ điện Tây Nguyên, Hoàng Anh Tô Na huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ năm 2024
, , ,
Thuỷ điện Tây Nguyên, Hoàng Anh Tô Na huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ năm 2024

Từ ngày 8-9/7/2024, Công ty CP Thuỷ điện Hoàng Anh Tô Na và Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên (Gia Lai) tổ chức huấn luyện, sát hạch an ...

10/07/2024