Thuỷ điện Hoàng Anh Tô Na tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 48 người lao động
, ,
Thuỷ điện Hoàng Anh Tô Na tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 48 người lao động

Hiểu rõ tầm quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, từ ngày 25 - 26/4/2024, Công ty CP Thuỷ điện Hoàng ...

26/04/2024