Thấy gì qua sáng kiến ​​triển khai lưới điện hiện đại của Hoa Kỳ vừa công bố?
, ,
Thấy gì qua sáng kiến ​​triển khai lưới điện hiện đại của Hoa Kỳ vừa công bố?

Với nỗ lực hướng tới hiện đại hóa hạ tầng lưới điện, mới đây, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã hợp tác với 21 bang công bố Sáng ...

16/06/2024