Chubu đầu tư vào Bitexco Power: Cú hích mới cho ngành năng lượng tái tạo
,
Chubu đầu tư vào Bitexco Power: Cú hích mới cho ngành năng lượng tái tạo

Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu) đã hoàn tất các thủ tục ký kết đầu tư để sở hữu 20% cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng ...

28/09/2021
Chubu hợp tác chiến lược với Bitexco Power
,
Chubu hợp tác chiến lược với Bitexco Power

Chubu Electric Power Co., Inc. (Chubu) vừa ký kết thành công Hợp đồng Mua bán Cổ phần với một số cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần ...

28/09/2021