Quy hoạch điện VIII được duyệt
, , , ,
Quy hoạch điện VIII được duyệt

Sau gần 4 năm từ lúc khởi thảo xây dựng, Quy hoạch điện VIII với mục tiêu chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái năng lượng tái ...

16/05/2023