Cụm thủy điện Nho Quế nộp thuế hơn 194 tỷ đồng năm 2022
, , ,
Cụm thủy điện Nho Quế nộp thuế hơn 194 tỷ đồng năm 2022

Trong năm 2022, 3 công ty thủy điện trên dòng sông Nho Quế của Bitexco Power đã nộp vào Cục Thuế tỉnh Hà Giang hơn 194 tỷ đồng, tỷ lệ ...

22/09/2023
Thủy điện Nho Quế 3 những ngày đầu tháng Năm lịch sử
,
Thủy điện Nho Quế 3 những ngày đầu tháng Năm lịch sử

Những ngày đầu tháng 5 lịch sử, chúng tôi có dịp đặt chân đến mảnh đất nơi biên cương của Tổ quốc, đó là xã Khau Vai của huyên Mèo Vạc. ...

11/05/2011