Truyền tải điện bằng cáp ngầm biển xuyên biên giới và các khuyến nghị cho Việt Nam
, , ,
Truyền tải điện bằng cáp ngầm biển xuyên biên giới và các khuyến nghị cho Việt Nam

Trong bối cảnh năng lượng tái tạo của chúng ta đang phát triển, đặc biệt là điện gió ngoài khơi có thể thực hiện bằng cáp ngầm cấp ...

19/06/2024
Những khó khăn trong vận hành lưới điện truyền tải nhà máy điện mặt trời
, ,
Những khó khăn trong vận hành lưới điện truyền tải nhà máy điện mặt trời

Tại Hội thảo phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận đã có ...

09/03/2024