Vườn rau sạch rộng hơn 9500m2 ven sông Mã tại nhà máy thủy điện Bá Thước 2
, , ,
Vườn rau sạch rộng hơn 9500m2 ven sông Mã tại nhà máy thủy điện Bá Thước 2

Vườn rau sạch rộng 9500m2 tại nhà máy thủy điện Bá Thước 2 (thuộc Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa) đảm bảo nguồn thực phẩm ...

24/06/2024