Tổng quan

Cán bộ, công nhân viên 3 nhà máy thủy điện Nho Quế thuộc Bitexco Power sẽ tham gia chương trình truyền thông trực tiếp về an toàn – vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tỉnh Hà Giang năm 2023.

Hoạt động thiết thực này do 3 công ty trực thuộc Bitexco Power gồm: Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Nho Quế, Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3 phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang tổ chức trong 2 ngày 22, 23/8. Mục đích của chương trình nhằm tuyên truyền cho người lao động tại nhà máy thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên tại cụm 3 nhà máy thủy điện Nho Quế, thể hiện sự quan tâm, chú trọng đến an toàn lao động và sức khỏe người lao động của ban lãnh đạo các công ty thành viên thuộc Bitexco Power. Điều này giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức về an toàn lao động, đề xuất và thúc đẩy các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các bệnh nghề nghiệp, góp phần tạo nên một môi trường làm việc thân thiện.

 

 

Bình luận

(Bạn)

Gửi