Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại các công ty thành viên Bitexco Power

25/08/2023

Đây là chuỗi chương trình huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tại Bitexco Power, duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Buổi đào tạo tại Công ty CP Năng lượng Lộc Ninh 5. 

Bitexco Power vừa kết thúc chuỗi chương trình huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro kéo dài một năm tại 20 nhà máy thủy điện, điện mặt trời trực thuộc 15 công ty thành viên. Tham gia giảng dạy chương trình này là giảng viên Trần Thanh Hiếu – chuyên gia quản trị phòng ngừa rủi ro hoạt động sản xuất điện năng phối hợp với chuyên viên giám sát an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường (HSE) của Bitexco Power.
Nội dung chương trình huấn luyện tập trung vào việc làm rõ quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, phân tích và đánh giá rủi ro, các yêu cầu pháp lý về quản trị rủi ro, hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – môi trường, các vấn đề trong sản xuất điện năng, thiết lập lớp bảo vệ… Trong quá trình học, các cán bộ, công nhân viên cùng làm việc nhóm, làm bài tập để giảng viên chấm điểm.
Mục tiêu khóa học là giúp người lao động trong hệ thống Bitexco Power hiểu về quản trị rủi ro và ứng phó khẩn cấp, nâng cao kỹ năng nhận diện mối nguy, phân tích đánh giá rủi ro và giải pháp phòng ngừa, thiết lập bảng kiểm soát rủi ro cá nhân và rủi ro hoạt động sản xuất điện năng của các nhà máy thủy điện, điện mặt trời.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực năng lượng, Bitexco Power luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, chuỗi chương trình đào tạo lần này đã mang lại hiệu quả tích cực, các cán bộ, công nhân viên nâng cao khả năng nhận diện và ứng phó với rủi ro, tuân thủ các quy định an toàn, bảo vệ môi trường.

Chuỗi chương trình huấn luyện kéo dài một năm tại 20 nhà máy thủy điện, điện mặt trời trực thuộc 15 công ty thành viên của Bitexco Power.

 

Giảng viên kiểm tra bài học của nhân viên làm việc tại nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 5.

 

Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận chụp ảnh kỷ niệm với giảng viên của khóa học.
Nguồn: Bitexco Power
Quay lại tin tức
Bình luận

(Bạn)

Gửi