Những hoạt động ý nghĩa của Thuỷ điện Đak Mi hướng về cộng đồng
, , , , ,
Những hoạt động ý nghĩa của Thuỷ điện Đak Mi hướng về cộng đồng

Đóng quân trên địa bàn huyện Phước Sơn, Quảng Nam, Thủy điện Đak Mi đã thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự ...

23/03/2024
Thả 400kg cá giống tái tạo nguồn thủy sản hồ thủy điện Nho Quế 1
, , ,
Thả 400kg cá giống tái tạo nguồn thủy sản hồ thủy điện Nho Quế 1

Sáng ngày 16/3/2024, UBND huyện Mèo Vạc, Hà Giang phối hợp với Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 - một đơn vị thành viên của Bitexco ...

16/03/2024