Khóa đào tạo CEO: “Tôi đánh giá cao tinh thần cởi mở, học hỏi của đội ngũ Bitexco Power”
, , , ,
Khóa đào tạo CEO: “Tôi đánh giá cao tinh thần cởi mở, học hỏi của đội ngũ Bitexco Power”

Bitexco Power phối hợp Học viện Quản lý PACE vừa tổ chức thành công khóa đào tạo CEO cho 32 lãnh đạo công ty thành viên, cán bộ nòng ...

02/06/2024