Khóa đào tạo CEO: “Tôi đánh giá cao tinh thần cởi mở, học hỏi của đội ngũ Bitexco Power”
, , , ,
Khóa đào tạo CEO: “Tôi đánh giá cao tinh thần cởi mở, học hỏi của đội ngũ Bitexco Power”

Bitexco Power phối hợp Học viện Quản lý PACE vừa tổ chức thành công khóa đào tạo CEO cho 32 lãnh đạo công ty thành viên, cán bộ nòng ...

02/06/2024
Đào tạo phát triển năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung
, , ,
Đào tạo phát triển năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung

32 cán bộ quản lý cấp trung từ các công ty thành viên trên cả nước tham gia khóa đào tạo phát triển năng lực quản trị để trở thành nhà ...

14/01/2024