Các tác động và hệ lụy khi ‘đường cong con vịt California’ xuất hiện ở Việt Nam
, ,
Các tác động và hệ lụy khi ‘đường cong con vịt California’ xuất hiện ở Việt Nam

Trong bài báo dưới đây, chuyên gia sẽ phân tích về đường cong con vịt California trong tích hợp năng lượng mặt trời vào hệ thống điện ...

02/07/2024