Đào tạo phát triển năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung
, , ,
Đào tạo phát triển năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung

32 cán bộ quản lý cấp trung từ các công ty thành viên trên cả nước tham gia khóa đào tạo phát triển năng lực quản trị để trở thành nhà ...

14/01/2024