Trung Quốc thả hàng nghìn con cừu vào nhà máy điện, cừu đã giúp ‘giải quyết vấn đề toàn cầu’
,
Trung Quốc thả hàng nghìn con cừu vào nhà máy điện, cừu đã giúp ‘giải quyết vấn đề toàn cầu’

Năng lượng không chỉ là huyết mạch cho sự phát triển của quốc gia mà còn là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới, đặc biệt ...

07/11/2023
Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại các công ty thành viên Bitexco Power
, ,
Huấn luyện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại các công ty thành viên Bitexco Power

Đây là chuỗi chương trình huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động tại Bitexco Power, duy trì hoạt động an toàn ...

25/08/2023