Học viên nói gì sau khóa đào tạo thực hành 5S của Bitexco Power?
, ,
Học viên nói gì sau khóa đào tạo thực hành 5S của Bitexco Power?

Tạo môi trường làm việc sạch sẽ, thoải mái, ngăn nắp và an toàn, khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của mọi ...

29/10/2023
Đào tạo kỹ năng đánh giá, thực hành 5S các nhà máy thủy điện phía Bắc
,
Đào tạo kỹ năng đánh giá, thực hành 5S các nhà máy thủy điện phía Bắc

Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá, duy trì, cải tiến 5S dành cho các nhà máy thủy điện của Bitexco Power từ Thanh Hóa trở ra Bắc, tổ chức ...

01/10/2023
Đào tạo thực hành tốt 5S tại các nhà máy điện từ Huế trở vào Nam
, ,
Đào tạo thực hành tốt 5S tại các nhà máy điện từ Huế trở vào Nam

Bitexco Power vừa tổ chức thành công khóa đào tạo đánh giá nội bộ, duy trì và cải tiến thực hành tốt 5S tại các nhà máy thủy điện, điện ...

16/09/2023