Truyền thông an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cụm thủy điện Nho Quế

23/08/2023

Cán bộ, công nhân viên 3 nhà máy thủy điện Nho Quế thuộc Bitexco Power vừa tham gia chương trình truyền thông trực tiếp về an toàn – vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tỉnh Hà Giang năm 2023.

Chương trình truyền thông tại Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1.

Hoạt động thiết thực này do 3 công ty trực thuộc Bitexco Power gồm: Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Nho Quế, Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3 phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang tổ chức trong 2 ngày 22, 23/8. Mục đích của chương trình nhằm tuyên truyền cho người lao động tại nhà máy thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2, Nho Quế 3 phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động.

Tại buổi truyền thông, các chuyên gia của CDC Hà Giang đã chia sẻ các yếu tố có hại trong lao động, gây nguy cơ bị các bệnh liên quan đến nghề nghiệp, phân loại yếu tố có hại. Theo đó, nguyên tắc để quản lý các yếu tố tác hại nghề nghiệp cần đặt ra sớm vấn đề này ngay từ khi mới thiết kế xây  dựng, kết hợp chặt chẽ giữa Ban Giám đốc, cán bộ y tế và cán bộ đoàn thể, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong công nhân.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên tại cụm 3 nhà máy thủy điện Nho Quế, thể hiện sự quan tâm, chú trọng đến an toàn lao động và sức khỏe người lao động của ban lãnh đạo các công ty thành viên thuộc Bitexco Power. Điều này giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức về an toàn lao động, đề xuất và thúc đẩy các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các bệnh nghề nghiệp, góp phần tạo nên một môi trường làm việc thân thiện.

Đây là hoạt động tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức về an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động của cụm thủy điện Nho Quế.
An toàn lao động được ban lãnh đạo Bitexco Power và các công ty thành viên đặt lên hàng đầu.
Các công ty thành viên của Bitexco Power nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc an toàn, lành nghề và thân thiện.
Nguồn: Bitexco Power
Quay lại tin tức
Bình luận

(Bạn)

Gửi