Lễ tân – Văn thư lưu trữ
Lễ tân – Văn thư lưu trữ

Job description – Phòng/Ban: Phòng hành chính Nhân sự – Văn phòng Bitexco Power – Người quản lý trực tiếp: Trưởng ...

20/05/2024
Phó Phòng Hành chính – Nhân sự
Phó Phòng Pháp lý
Chuyên viên Công nghệ thông tin (Phần mềm)
Chuyên viên Quản lý sửa chữa và Vật tư
Chuyên viên Ngân sách